3 Ιανουάριος 2020

Νέα απόφαση σχετικά με διαγωνισμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διοργάνωσε κρατικό νοσοκομείο

Το δικηγορικό μας γραφείο εξασφάλισε θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με διαγωνισμό για την προμήθεια ιατρικών συσκευών που διοργάνωσε κρατικό νοσοκομείο για ποσό άνω του 1 εκατ. ευρώ. Η σχετική αίτηση κηρύχθηκε δεκτή από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του εν λόγω νοσοκομείου και του πελάτη μας - πλειοδότη.   

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση