6 Δεκέμβριος 2019

ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε τον νομικό έλεγχο σε σχέση με επένδυση φαρμακευτικής εταιρείας ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο νομικός έλεγχος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επαλήθευση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης σύμφωνα με τον νόμο, ζητήματα νομικών τίτλων του ακινήτου, του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης εταιρειών.

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση