ΔIΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚHΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤYΟΥ

Στον κλάδο του δικαίου του διαδικτύου, οι δικηγόροι μας έχουν μεγάλη εμπειρία παροχής υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σε σχέση με ιστότοπους, τους όρους χρήσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και των κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Με τη συνδρομή μας εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ορθή διακυβέρνηση και να προστατεύονται οι επιχειρήσεις καθώς και τα δικαιώματα των δυνητικών πελατών και επισκεπτών τους.

Επίσης παρέχουμε νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και δη σε θέματα σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου που διαμοιράζεται, τις προϋποθέσεις και τα όρια κοινής χρήσης, σε σχέση με την παραβίαση εμπορικού σήματος, την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορική προώθηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εργασιακών σχέσεων κ.α