ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H εταιρεία μας προσφέρει πλήρη νομική κάλυψη στους πελάτες της σε ολόκληρο το φάσμα των υποθέσεων τους, που σχετίζονται με κάθε είδους ακίνητη περιουσία (οικιστική, αγροτική και επαγγελματική).

Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη σε νομικά και φορολογικά θέματα για κάθε είδους συναλλαγή που αφορά σε ακίνητα, από συμβάσεις μεταβίβασης, μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, έως και συμβάσεις ιδιωτικών επενδύσεων κατασκευής σε ακίνητα και ειδικής εμπορικής αξιοποίησης, όπως αγορά ή μίσθωση βιομηχανικών χωρών, κτιρίων γραφείων, κτιρίων ξενοδοχείων και εμπορικών κέντρων.

Εξάλλου, έχουμε χειριστεί με επιτυχία περιπτώσεις αμφισβητούμενων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, σύνθετα ζητήματα ιδιοκτησιακού δικαίου, διακανονισμό αξιώσεων κατά περιουσιακών δικαιωμάτων και ενδίκων βοηθημάτων επί υποθέσεων σχετιζόμενων με τον Εθνικό Κτηματολόγιο. Σε αυτό το πλαίσιο, μέρος των υποθέσεων που χειριζόμαστε, σχετίζονται και με ζητήματα κληρονομικού δικαίου.

Επιπροσθέτως, η δικηγορική μας εταιρεία συνεργάζεται με κρατική εταιρεία, για την εκπόνηση νομικών γνωμοδοτήσεων, μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και επενδυτικά σχέδια σε περιοχές της Ελλάδας στο πλαίσιο της νομοθεσίας ταχείας αδειοδότησης.