Καλώς Ήλθατε

Η δικηγορική εταιρεία Μεϊδάνης - Σερεμετάκης και συνεργάτες χαρακτηρίζεται από την καινοτόμο και προνοητική της προσέγγιση, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών τόσο σε εγχώριες όσο και σε ξένες/πολυεθνικές επιχειρήσεις για τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα.

Μία ελληνική δικηγορική εταιρεία με διεθνή δραστηριότητα

Στέρεη και σε βάθος γνώση και μακρά παράδοση σε υποθέσεις με διεθνή διάσταση.

Παροχή νομικών συμβουλών σε αλλοδαπούς επενδυτές στην Ελλάδα και σε Έλληνες πελάτες στις διεθνείς τους υποθέσεις.

Σημαντική εμπειρία σε διασυνοριακές συναλλαγές καθώς και σε διεθνείς υποθέσεις αντιδικιών, με έμφαση στη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση. Μοναδική ικανότητα αντίληψης των συγκριτικού δικαίου πτυχών διεθνών νομικών υποθέσεων και διασφάλιση της ορθής επικοινωνίας με τα αλλοδαπά μέρη.

Το δίκαιο των επιχειρήσεων στην καλύτερή του εκδοχή

Στενή συνεργασία με εταιρικούς πελάτες, τόσο θυγατρικές στην Ελλάδα πολυεθνικών, όσο και ελληνόκτητες εταιρείες (οικογενειακές αλλά και με εισηγμένες μετοχές). Παροχή σε καθημερινή βάση απαντήσεων επί νομικών θεμάτων στους πελάτες μας. Διασφάλιση ταχύτητας, σαφήνειας και αμεσότητας στην επικοινωνία και στην παροχή νομικών συμβουλών.

Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε αμιγώς εταιρικά ζητήματα, εμπορικές συναλλαγές (εξαγορές και συγχωνεύσεις), εμπορικές συμβάσεις (πωλήσεις αγαθών, συμβάσεις διανομής και αντιπροσωπείας) καθώς και επίλυση διαφορών ενώπιον δικαστηρίων, διαιτητικών δικαστηρίων, αλλά και με διαμεσολάβηση.

Παροχή συμβουλών σε σχέση με την ελληνική νομοθεσία για τις επενδύσεις και ιδίως για τα θέματα ταχείας αδειοδότησης (fast-track).

Δίκαιο της ενέργειας - ένα νέο και σύγχρονο αντικείμενο

Σημαντικό μέρος της εργασίας μας αφορά το δίκαιο της ενέργειας, τόσο σε ό,τι αφορά αντιδικίες όσο και τις νομικές συμβουλές. Εξαιρετική κατανόηση και γνώση της αγοράς των ΑΠΕ καθώς και της σχετικής νομοθεσίας. Εξαιρετική εμπειρία και αποτελέσματα σχεδόν σε όλες τις συχνότερα εμφανιζόμενες περιπτώσεις ενεργειακών διαφορών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Διαιτησία του δικαίου της ενέργειας.

0+

Έτη εμπειρίας

Σχετικα με εμας

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες

Η δικηγορική εταιρεία Μεϊδάνης - Σερεμετάκης και συνεργάτες προσφέρει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών σε εγχώριες, καθώς και σε ξένες και πολυεθνικές επιχειρήσεις στις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών σε σχέση με εμπορικές συναλλαγές, ιδίως με αυτές που σχετίζονται με διεθνείς επενδύσεις, σε κανονιστικά και ρυθμιστικά θέματα σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου, σε γενικές νομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις καθώς και στην επίλυση επιχειρηματικών διαφορών.

Μας ενδιαφέρει πάντα η ικανοποίηση του πελάτη

Ενδεικτικοί τομείς εξειδίκευσης

Επιχειρηματικό δίκαιο

Χάρη στο στέρεο ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο, σε συνδυασμό με την εμπειρία της ομάδας της δικηγορικής μας εταιρείας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ελληνικές εταιρείες, καθώς και σε ελληνικές θυγατρικές ξένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων πολυεθνικών...

Περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται σε όλη την έκταση της επίλυσης εμπορικών διαφορών. Οι δικηγόροι της εταιρείας μας, με επικεφαλής τον εκ των εταίρων μας Θεόδωρο Σερεμετάκη, έχουν μεγάλη εμπειρία στην εκπροσώπηση πελατών μας ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων...

Περισσότερα

Ιδιωτικό διεθνές & δίκαιο διεθνών συναλλαγών

Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εξειδίκευση στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο των διεθνών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό, χειρίζεται σταθερά και με μεγάλη επιτυχία υποθέσεις επιχειρηματικών διαφορών διασυνοριακού χαρακτήρα ...

Περισσότερα

Πρόσφατα νέα