ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ-ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η δικηγορική εταιρεία Μεϊδάνης Σερεμετάκης & Συνεργάτες παρέχει σύγχρονες και καινοτόμες δικηγορικές υπηρεσίες ανταποκρινόμενη στις ανάγκες νομικής υποστήριξης τόσο εγχώριων όσο και  ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας ειδικεύεται κυρίως στους τομείς της επίλυσης επιχειρηματικών διαφορών, των επιχειρηματικών συναλλαγών που σχετίζονται με διεθνείς επενδύσεις, της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου, καθώς και στην γενικότερη παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

%

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

%

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

%

ΕΤΑΙΡΙΚΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νέα συνεργάτιδα

Με χαρά καλωσορίζουμε τη νέα συνεργάτιδα μας Ευαγγελία Ν. Σιουμάλα, Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2019 με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία...

Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019

Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019  (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας), που εκδίδεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη, περιλαμβάνεται το άρθρο του συνεργάτη μας Ευσταθίου Ι. Κολόβαρη, με θέμα  «Η αναδημοσίευση φωτογραφίας σε...

Νέα σύμβαση για την προμήθεια εργοστασιακών μηχανημάτων αξίας 2 εκ ευρώ

Η εταιρεία μας συμμετείχε στη διαπραγμάτευση σύμβασης για την προμήθεια εργοστασιακών μηχανημάτων αξίας 2 εκ ευρώ.

Ο Χάρης Μεϊδάνης στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (ΕΕΣΥΠ)

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (ΕΕΣΥΠ).

Νέα απόφαση σε σχέση με διαγωνισμό δημόσιου νοσοκομείου για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων

Η εταιρεία μας πέτυχε θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με ελαττώματα στην προκήρυξη διαγωνισμού νοσοκομείου για προμήθεια άνω του 1 εκ ευρώ. Το σχετικό ένδικο βοήθημα έγινε δεκτό και υπεγράφη η σχετική σύμβαση από τον μειοδότη-πελάτη...

Νομικός έλεγχος για την επένδυση φαρμακοβιομηχανίας

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο νέας επένδυσης φαρμακοβιομηχανίας ύψους 50εκ ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης, την εταιρική νομιμοποίηση και έλεγχο της...

Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων στο δίκαιο της ενέργειας

Η εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων σε σχέση με ζητήματα του δικαίου της ενέργειας, για λογαριασμό δημόσιου φορέα που συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας....

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗς ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΕΟΔΙΔ)

Ο Χάρης Μεϊδάνης μίλησε στο 2ο συνέδριο του ΕΟΔΙΔ με θέμα «το νομικο κέλυφος της διαμεσολάβησης».

Συνέντευξη του Χάρη Μεϊδάνη στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για τη διαμεσολάβηση και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις

Συνέντευξη του Χάρη Μεϊδάνη στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για τη διαμεσολάβηση και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις...

Συμμετοχή ώς ομιλητής στο δεύτερο διεθνές συνέδριο του EODID

Ο Χάρης Π. Μεϊδάνης, ο διευθύνων σύμβουλος της #hmlaw, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο δεύτερο διεθνές συνέδριο του EODID, με αντικείμενο τη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση: «Από την πρακτική. Με την πρακτική. Για την πρακτική ''. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την...

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στους πελάτες της σε ζητήματα χρηματιστηριακού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησής τους ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων και Αρχών…

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν σημαντική εμπειρία παραστάσεων στα ελληνικά δικαστήρια σε όλων των ειδών τις διαδικασίες, με σημαντικές επιτυχίες στις υποθέσεις που τους ανατίθενται…

l

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία  διαπραγματεύεται και συντάσσει εμπορικές συμβάσεις διαφόρων τύπων. Εκτενή εμπειρία έχουμε σε συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης (franchising) που αποτελούν συνήθη μέθοδο ανάπτυξης των εργασιών πελατών μας  …

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανάμεσα στους πελάτες του Γραφείου μας συγκαταλέγονται και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε νομική υποστήριξη σχετικά με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, …

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ