ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΙΔΑΝΗΣ ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ-ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η δικηγορική εταιρεία Μεϊδάνης Σερεμετάκης & Συνεργάτες παρέχει σύγχρονες και καινοτόμες δικηγορικές υπηρεσίες ανταποκρινόμενη στις ανάγκες νομικής υποστήριξης τόσο εγχώριων όσο και  ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η εταιρεία μας ειδικεύεται κυρίως στους τομείς της επίλυσης επιχειρηματικών διαφορών, των επιχειρηματικών συναλλαγών που σχετίζονται με διεθνείς επενδύσεις, της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων του δικαίου, καθώς και στην γενικότερη παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις.

%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

%

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

%

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ADR

%

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέα ανάρτηση στο Kluwer Mediation Blog

Ο Χάρης Μεϊδάνης δημοσίευσε στο Kluwer Mediation Blog με θέμα Greece: Mediation Going Compulsory: And They Lived Happily Ever After? Η σχετική ανάρτηση στο:...

2ο Vis Pre-Moot ΕΟΔΙΔ

  Η εταιρεία μας ήταν χορηγός του 2ου EODID Athens Vis Pre-Moot που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Διαγωνισμού με αντικείμενο τη Διεθνή Διαιτησία Willem C. Vis. Την Παρασκευή 14-02-2019 ο Δρ. Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε ως ομιλητής στην εναρκτήρια εκδήλωση,...

Νέα συνεργάτιδα

Με χαρά καλωσορίζουμε τη νέα συνεργάτιδα μας Ευαγγελία Ν. Σιουμάλα, Δικηγόρο παρά Πρωτοδίκαις, εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών από το έτος 2019 με μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία...

Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019

Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019  (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας), που εκδίδεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη, περιλαμβάνεται το άρθρο του συνεργάτη μας Ευσταθίου Ι. Κολόβαρη, με θέμα  «Η αναδημοσίευση φωτογραφίας σε...

Νέα σύμβαση για την προμήθεια εργοστασιακών μηχανημάτων αξίας 2 εκ ευρώ

Η εταιρεία μας συμμετείχε στη διαπραγμάτευση σύμβασης για την προμήθεια εργοστασιακών μηχανημάτων αξίας 2 εκ ευρώ.

Ο Χάρης Μεϊδάνης στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (ΕΕΣΥΠ)

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (ΕΕΣΥΠ).

Νέα απόφαση σε σχέση με διαγωνισμό δημόσιου νοσοκομείου για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων

Η εταιρεία μας πέτυχε θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με ελαττώματα στην προκήρυξη διαγωνισμού νοσοκομείου για προμήθεια άνω του 1 εκ ευρώ. Το σχετικό ένδικο βοήθημα έγινε δεκτό και υπεγράφη η σχετική σύμβαση από τον μειοδότη-πελάτη...

Νομικός έλεγχος για την επένδυση φαρμακοβιομηχανίας

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο νέας επένδυσης φαρμακοβιομηχανίας ύψους 50εκ ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης, την εταιρική νομιμοποίηση και έλεγχο της...

Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων στο δίκαιο της ενέργειας

Η εταιρεία μας χειρίζεται υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων σε σχέση με ζητήματα του δικαίου της ενέργειας, για λογαριασμό δημόσιου φορέα που συμμετέχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας....

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗς ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (ΕΟΔΙΔ)

Ο Χάρης Μεϊδάνης μίλησε στο 2ο συνέδριο του ΕΟΔΙΔ με θέμα «το νομικο κέλυφος της διαμεσολάβησης».

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο τομέας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο νόμων διεθνώς. Αντίθετα, σύμφωνα με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, οι διαφορές που προκύπτουν διευθετούνται…

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Όταν προκύπτουν  διαφορές, κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση τους αποτελεί η επιλογή της αποδοτικότερης από οικονομικής άποψης μεθόδου επίλυσης διαφορών. Οι πιθανές επιλογές ανάμεσα στις οποίες καλούμαστε να επιλέξουμε περιλαμβάνουν είτε την εισαγωγή δίκης ενώπιον των εθνικών…

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πρόοδος της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ενέργειας έχει αναδείξει το δίκαιο της ενέργειας, σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στο σημερινό νομικό τοπίο. Σε γενικές γραμμές, η πρακτική του δικαίου της ενέργειας, δύναται αφενός να περιλαμβάνει τις συμβάσεις για την τοποθέτηση, την εξόρυξη, και τις άδειες για την απόκτηση, αφετέρου, δύναται…

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λόγω της στέρεης ακαδημαϊκής βάσης και της μακράς εμπειρίας που έχει η ομάδα της δικηγορικής μας εταιρείας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ελληνικές εταιρείες καθώς και σε ελληνικές θυγατρικές ξένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των πολυεθνικών. Ανάμεσα στους …

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ