ΜΕΪΔΑΝΗΣ-ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Γραφείο ιδρύθηκε το 1958 από τον Πέτρο Παγουλάτο, με την επωνυμία Παγουλάτος και Συνεργάτες. Επί σειρά ετών, το κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του Γραφείου εντοπίζεται στο εμπορικό δίκαιο, δίκαιο των επιχειρήσεων και το δίκαιο των ακινήτων και έχει – στο πλαίσιο αυτό – εκπροσωπήσει πολλές ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, αλλά και ιδιώτες αλλοδαπούς καθώς και έλληνες της διασποράς σε σχέση με υποθέσεις τους στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

%

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

%

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

%

ΕΤΑΙΡΙΚΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νέα ανάρτηση στο Kluwer Mediation Blog

Ο Χάρης Μεϊδάνης έγραψε νέο άρθρο για το Kluwer Mediation Blog με θέμα Singapore Convention Series: A Plea For The Adoption Of The Singapore Mediation Convention By The EU

Νέο άρθρο στο περιοδικό του CIArb για τη διεθνή διαμεσολάβηση

Ο Χάρης Μεϊδάνης δημοσίευσε νέο άρθρο στο περιοδικό Arbitration, το περιοδικό του CIArb, με τον τίτλο "International Enforcement of Mediated Settlement Agreements: Two and a Half Models—Why and How to Enforce Internationally Mediated Settlement Agreements"...

Διαιτησία ΕΒΕΑ

Η εταιρεία μας χειρίζεται από κοινού με δικηγορική εταιρεία από άλλο κράτος, υπόθεση κατασκευαστικής διαιτησίας στο ΕΒΕΑ.

1ο διεθνές συνέδριο ΕΟΔΙΔ

Ο Χάρης Μεϊδάνης μίλησε με θέμα "Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση", στο 1o διεθνές συνέδριο του ΕΟΔΙΔ για τη διαιτησία και τη διαμεσολάβηση, που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 22.11.2018....

Συμμετοχή σε νέο βιβλίο

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετέχει στο νέο βιβλίο "Ενστάσεις στην πολιτική δίκη" εκδόσεως της Νομικής Βιβλιοθήκης με επιμέλεια του Αρεοπαγίτη ε.τ. Π.Κατσιρούμπα. Τα σχετικά κεφάλαια είναι αυτό της ένστασης διεθνούς δικαιοδοσίας και της ένστασης διαιτησίας....

Πρόγραμμα Enable

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε στο πρόγραμμα "enable" της ΕΕ που αφορά την βελτίωση των μεθόδων διεθνούς επίδοσης και εκτέλεσης εντός της ΕΕ, ιδίως με τη  χρήση νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Αριστοτέλειο...

Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη στο Διαιτησία και Διαμεσολάβηση “ΔιΔ”

Ο Χάρης Μεϊδάνης δημοσίευσε στο ΔιΔ (2018 σελ. 59-72) άρθρο με τίτλο "Η οργάνωση και διεξαγωγή της διαμεσολάβησης υπό τον Ν 4512/2018"

Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη στο Νομικό Βήμα

Ο Χάρης Μεϊδάνης δημοσίευσε στο Νομικό Βήμα (2018 σελ. 973-980) άρθρο με τίτλο "Ζητήματα διαμεσολάβησης επί διασυνοριακών διαφορών και διασυνοριακής εκτέλεσης συμφωνιών, κατόπιν διαμεσολάβησης. Σκέψεις με βάση την Οδηγία 2008/52/ΕΚ και τον νόμο...

Νέα κείμενο του Χάρη Μεϊδάνη στο Kluwer Mediation blog

Νέα κείμενο του Χάρη Μεϊδάνη στο Kluwer Mediation blog σε σχέση με την αναστολή της υποχρεωτικότητας της διαμεσολάβησης....
;

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει νομική υποστήριξη στους πελάτες της σε ζητήματα χρηματιστηριακού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς, τόσο σε συμβουλευτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εκπροσώπησής τους ενώπιον των ελληνικών Δικαστηρίων και Αρχών…

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν σημαντική εμπειρία παραστάσεων στα ελληνικά δικαστήρια σε όλων των ειδών τις διαδικασίες, με σημαντικές επιτυχίες στις υποθέσεις που τους ανατίθενται…

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία  διαπραγματεύεται και συντάσσει εμπορικές συμβάσεις διαφόρων τύπων. Εκτενή εμπειρία έχουμε σε συμβάσεις αντιπροσωπείας, διανομής και δικαιόχρησης (franchising) που αποτελούν συνήθη μέθοδο ανάπτυξης των εργασιών πελατών μας  …

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανάμεσα στους πελάτες του Γραφείου μας συγκαταλέγονται και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε νομική υποστήριξη σχετικά με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, …

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ