THE LITHUANIAN DESK IN GREECE

 

THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 4


THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 5

The Lithuanian Business Desk in Greece buvo įsteigtas Graikijos advokatų kontoros „Meidanis, Seremetakis & Associates”, bendradarbiaujant su Lietuvos advokatų profesine bendrija, iniciatyva 2023 m. gegužės 9 d. Atėnuose, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms ir partnerystei, plėtoti ir gerinti Lietuvos ir Graikijos verslo ryšius.

Pagrindinis The Lithuanian Business Desk in Greece tikslas – padėti Lietuvos įmonėms, turinčioms verslo interesų Graikijoje, pasinaudoti galimybėmis Graikijos rinkoje. Esame įsitikinę, kad bendradarbiavimas teisinių paslaugų srityje gali tapti tiltu kuriant ir plėtojant naudingus ryšius ir galimybes tarp Graikijos ir Lietuvos įmonių.

Kuo esame unikalūs:

 • Esame pirmoji advokatų kontora Graikijoje, siūlanti individualiai pritaikytą pagalbą Lietuvos verslui.
 • Teikiame paslaugas Lietuvos verslo klientams Graikijoje nuo 2020 m.
 • Lietuvos įmonių atstovavimas Graikijoje įvairiose veiklos srityse.
 • Puikus verslo ir teisinės aplinkos Lietuvoje išmanymas;
 • Asmeninis advokato atstovavimas Lietuvoje.
 • Darbas ir bendravimas lietuvių kalba.

Tai mūsų privati iniciatyva ir indėlis į Lietuvos ir Graikijos ekonominių santykių plėtrą, reaguojant į vis glaudesnį Lietuvos ir Graikijos bendradarbiavimą, taip pat į pastaraisiais metais tam skiriamą mūsų valstybių atstovų dėmesį ir pastangas.

Nors Graikija ir Lietuva yra dvi geografiškai nutolusios šalys, esančios skirtingose Europos pusėse 1800 km atstumu viena nuo kitos, iš tiesų jas skiria vos vienas skrydis lėktuvu. Daug svarbiau yra tai, kad mūsų šalys turi ir daug panašumų. Graikijai ir Lietuvai taip pat tenka susidurti su bendrais iššūkiais, kuriuos jos sprendžia glaudžiai bendradarbiaudamos. Turėdamos savitą tapatybę, ir Graikija, ir Lietuva yra svarbios Europos bendruomenės narės, prisideda prie žemyno kultūrinės, ekonominės ir politinės įvairovės.

Esama Lietuvos ir Graikijos ekonominių santykių padėtis neatspindi bendradarbiavimo galimybių. Abiejų šalių ekonominis bendradarbiavimas ir verslo ryšiai gali būti sėkmingai plėtojami aukštos pridėtinės vertės ekonomikos srityse, įskaitant atsinaujinančiosios energijos (ypač saulės energijos), IRT, gyvybės mokslų, startuolių ekosistemos plėtros, Fintech, elektronikos ir lazerių sritis, kurios yra svarbios abiem šalims“. „Abiejų šalių ekonominiai santykiai, prekyba ir investicijos turi didelį potencialą gerėti. Mūsų ekonomika auga sparčiau nei euro zonos vidurkis. Tiesioginės užsienio investicijos, kurias pritraukiame į šalį, yra rekordinės. Todėl ir jūsų auditorijai, lietuviams, Lietuvos įmonėms, kurios gali būti suinteresuotos investuoti Graikijoje, svarbu suprasti, kad 2022 m. Graikija visai nepanaši į XXI a. antrojo dešimtmečio ekonominės krizės Graikiją. Padarėme didelę pažangą ir, manau, galime dar labiau sustiprinti mūsų šalių ekonominius ryšius, kuriant naudą abiejų šalių žmonėms“.

Graikija – turtinga kultūros paveldo ir dinamiškos ekonomikos šalis. Svarbu pažymėti, kad Lietuvos verslas turėtų žvelgti į Graikiją ne tik kaip į šalį, kurioje gyvena 10 mln. nuolatinių gyventojų, bet ir kaip į rinką, kuri kasmet pritraukia daugiau nei 28 mln. turistų.

Jei svarstote galimybę užsiimti verslu Graikijoje, verta atkreipti dėmesį į keletą dalykų:

 • Verslo registravimas: Pirmasis žingsnis pradedant verslą Graikijoje – įregistruoti įmonę Bendrajame komercinių įmonių registre (GEMI). Tai galima padaryti internetu, o procesas yra ganėtinai paprastas.
 • Mokesčiai: Graikijoje taikomas 22 proc. pelno mokesčio tarifas, kurį ateityje ketinama mažinti iki 20 proc. Tačiau vyriausybė siūlo įvairias mokesčių ir kitas lengvatas įmonėms, kurios investuoja į tam tikrus regionus ar pramonės šakas.
 • Infrastruktūra: Graikija turi gerai išvystytą infrastruktūrą, įskaitant modernų kelių tinklą, uostus ir oro uostus. Šalis yra strategiškai patogioje Europos, Azijos ir Afrikos kryžkelėje, todėl yra svarbus prekybos ir komercijos centras.
 • Kultūrinis sąmoningumas: Graikijoje vyrauja unikali verslo kultūra, kurioje vertinami asmeniniai santykiai ir tiesioginis bendravimas. Svarbu skirti laiko santykiams su potencialiais verslo partneriais užmegzti ir suprasti vietos papročius bei tradicijas.
 • Teisinė sistema: Graikijoje galioja civilinės teisės teisinė sistema, pagrįsta romėnų teisės tradicija. Svarbu bendradarbiauti su vietos teisininku, kuris išmano vietos teisinę sistemą ir gali padėti jums orientuotis verslo vykdymo Graikijoje ypatumuose.

Advokatų kontora „Meidanis, Seremetakis & Associates” yra viena iš labiausiai įsitvirtinusių ir aukštą reputaciją turinčių advokatų kontorų Graikijoje, kuri savo reputaciją užsitarnavo sėkmingai teikdama teisines paslaugas tiek Graikijos teritorijoje, tiek tarptautiniu mastu. Mūsų kontora turi didelę patirtį sprendžiant įmonių teisės klausimus visuose Graikijoje veikiančiuose verslo sektoriuose. Išmanome teisinę sistemą, susijusią su tarptautinėmis Graikijos investicijomis ir investicijomis Graikijoje, ir galime pasiūlyti savo paslaugas Lietuvos verslininkams ir Lietuvos įmonėms, siekiančioms investuoti Graikijoje. Kalbant konkrečiau, mūsų darbas apima platų teisinių paslaugų spektrą šiose srityse:

 • Tarptautinių sandorių teisė / Tarptautinė privatinė teisė
 • Įmonių teisė
 • Bendroji verslo teisė
 • Bankų ir finansų teisė
 • Energetikos teisė
 • Transporto ir laivybos teisė
 • Reguliacinė ir administracinė teisė
 • Ginčų sprendimas, bylinėjimasis teismuose, arbitražas ir mediacija

Viena iš The Lithuanian Business Desk in Greece veiklų – Lietuvoje didinti žinomumą ir supratimą apie Graikijos teisinę aplinką, su tuo susijusius įvykius Graikijoje. Remdamasi Graikijos žiniasklaidoje skelbiama informacija, rengiame reguliarias Graikijos ekonomikos ir verslo įvykių apžvalgas lietuvių kalba. Jas galite rasti The Lithuanian Business Desk in Greece Linkedin paskyroje

Kaip galime padėti? Susisiekite su mumis:

THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 6

Mindaugas Vaičiūnas
The Lithuanian Business Desk in Greece koordinatorius
mvaiciunas@hmlaw.gr
LT: +37068567649
GR: +306945975212

 

THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 7

Haris Meidanis
Managing Partner,
Law Firm Meidanis, Seremetakis & Associates
hmeidanis@hmlaw.gr
GR: +302103604445

 

Informacijos šaltiniai:

 1. Enterprise Greece;
 2. Invest Lithuania;
 3. Innovation Agency Lithuania;
 4. Embassy of the Republic of Lithuania to the Hellenic Republic;
 5. Embassy of Greece in Vilnius;
 6. The Lithuanian Business Desk in Greece opened in Athens. 2023 05 11;
 7. Graikijoje įsikurti norintiems Lietuvos verslams bus teikiama teisinė pagalba. 2023-05-12;
 8. Atėnuose veiklą pradėjo The Lithuanian Business Desk in Greece. 2023-05-12;
 9. State of economic relations between Lithuania and Greece does not reflect the potential for cooperation. 2021 10 25;
 10. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι LRT της Λιθουανίας, 2022 11 01;
 11. The Lithuanian Business Desk in Greece on Linkedin.

THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 8

The Lithuanian Business Desk in Greece was launched by the Greek Law Firm Meidanis, Seremetakis & Associates in cooperation with the Lithuanian Law Firm on the 9th of May 2023 in Athens to facilitate investment and partnerships, to develop and improve links between businesses in Lithuania and Greece

The key objective of the Lithuanian Business Desk in Greece is to assist Lithuanian companies with their business interests in Greece, in seizing opportunities in the Greek market. We are confident that cooperation on legal services can serve as a bridge for the creation and development of beneficial links and opportunities between Greek and Lithuanian businesses

What makes us unique:

 • The first law firm in Greece to offer tailor-made assistance to Lithuanian business.
 • Provision of services to Lithuanian business clients in Greece since 2020.
 • Representation of Lithuanian companies in Greece, in various fields of operations.
 • Excellent understanding of business and legal environment in Lithuania.
 • In person representation in Lithuania by local lawyer (advokatas).
 • Work and communication in Lithuanian.

This is our private initiative and contribution to the development of economic relations between Lithuania and Greece, in response to the growing cooperation between Lithuania and Greece, as well as the attention and efforts devoted to it by national leaders in recent years.

Despite the fact that Greece and Lithuania are two geographically distant countries located on different sides of Europe 1800 km apart, but in fact they are just a simple airplane flight away. However, the more important point is that our countries also have many similarities. Greece and Lithuania face common challenges on which they work in close cooperation. While Greece and Lithuania have their unique identities, they are both important members of the European community and contribute to the cultural, economic, and political diversity of the continent.

The current state of economic relations between Lithuania and Greece does not reflect the potential for cooperation. Economic cooperation and business ties can be successfully forged between the two countries in high value-added economic areas, including in the fields of renewable energy (especially solar energy), ICT, life sciences, start-up ecosystem development, Fintech, electronics and lasers, which are of interest to both sides”. “There is a significant potential for improving economic relations, trade and investment on both sides. Our economy is growing faster than the euro area average. The foreign direct investment we are attracting to the country is at record levels. Therefore, it is also important for your audience, for Lithuanians, for Lithuanian companies that may be interested in investing in Greece, to understand that the Greece of 2022 is nothing like the Greece of the economic crisis of the second decade of the 21st century. We have made significant progress and I think we can further strengthen the economic ties between our two countries, to the benefit of both our peoples“.

Greece is a country that has a rich cultural heritage and a vibrant economy. It is important to note, Lithuanian business should look at Greece not only as a country with 10 million permanent inhabitants, but also as a market that attracts more than 28 million tourists a year.

If you are considering doing business in Greece, here are some things to keep in mind:

 • Business registration: The first step in starting a business in Greece is to register it with the General Commercial Registry (GEMI). This can be done online, and the process is relatively straightforward.
 • Taxes: Greece has a corporate tax rate of 22% with a prospect to become to 20%. However, the government offers a range of tax and other incentives for businesses that invest in certain regions or industries.
 • Infrastructure: Greece has a well-developed infrastructure, including a modern road network, ports, and airports. The country is strategically located at the crossroads of Europe, Asia, and Africa, making it an important hub for trade and commerce.
 • Cultural awareness: Greece has a unique business culture that values personal relationships and face-to-face communication. It is important to take the time to build relationships with potential business partners and to understand the local customs and traditions.
 • Legal system: Greece has a civil law legal system that is based on the Roman legal tradition. It is important to work with a local lawyer who is familiar with the local legal system and can help you navigate the complexities of doing business in Greece.

Law Firm Meidanis, Seremetakis & Associates Law Firm is one of the most well-established and highly reputable law Firm in Greece and has built its’ reputation on successfully providing legal services both within the Greek territory as well as internationally. Our firm has extensive experience in every aspect of corporate law through each business sector operating in Greece. We have an in-depth knowledge of the legal framework surrounding international Greek investment and investment within Greece and can offer our services to Lithuanian entrepreneurs and Lithuanian companies aiming to invest in Greece. More specifically, our range of work includes a broad range of legal services in the following areas:

 • Law of International Transactions/ Private International Law
 • Company law
 • General Business Law
 • Banking & Financial Law
 • Energy Law
 • Transport & Shipping Law
 • Real Estate Law
 • Regulatory & Administrative Law
 • Dispute Resolution, Litigation, Arbitration, and Mediation

One of the activities of The Lithuanian Business Desk in Greece is to raise awareness and understanding in Lithuania of the Greek legal environment and related developments in Greece. Based on information published in the Greek media, we prepare and publish regular reviews of Greek economic and business events in Lithuanian. You can find them on Linkedin of The Lithuanian Business Desk in Greece.

How can we help? Contact us:

THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 6

Mindaugas Vaiciunas
Coordinator of The Lithuanian Business Desk in Greece
mvaiciunas@hmlaw.gr
LT: +37068567649
GR: +306945975212

 

THE LITHUANIAN DESK IN GREECE 7

Haris Meidanis

Managing Partner,
Law Firm Meidanis, Seremetakis & Associates
hmeidanis@hmlaw.gr
GR: +302103604445

Information sources:

 1. Enterprise Greece;
 2. Invest Lithuania;
 3. Innovation Agency Lithuania;
 4. Embassy of the Republic of Lithuania to the Hellenic Republic;
 5. Embassy of Greece in Vilnius;
 6. The Lithuanian Business Desk in Greece opened in Athens. 2023 05 11;
 7. Graikijoje įsikurti norintiems Lietuvos verslams bus teikiama teisinė pagalba. 2023-05-12;
 8. Atėnuose veiklą pradėjo The Lithuanian Business Desk in Greece. 2023-05-12;
 9. State of economic relations between Lithuania and Greece does not reflect the potential for cooperation. 2021 10 25;
 10. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι LRT της Λιθουανίας, 2022 11 01;
 11. The Lithuanian Business Desk in Greece on Linkedin.