Υπόθεση factoring

Υπόθεση factoring

Η εταιρεία μας χειρίστηκε στο πλαίσιο ειδικής γνωμοδότησης, υπόθεση factoring με στοιχεία αλλοδαπότητας. Ειδικότερα ασχοληθήκαμε με ρυθμιστικά και εποπτικά ζητήματα του factoring, ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε σύμβαση factoring καθώς και ζητήματα και αναγνώρισης/ εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο