Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη για τη διεθνή διαμεσολάβηση

26 Μαρτίου 2020

Το νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη με τίτλο “International Mediation and Private International Law” εκδόθηκε στο ICC Bulletin 2020 τεύχος 1 σελ 41-52, και ειδικότερα στο τμήμα του ηλεκτρονικού περιοδικού ‘From the ICC Institute’ κατόπιν επιλογής από επιτροπή μελών του Ινστιτούτου του ICC Horacio Grigera Naón, Julian Lew και Pierre Mayer.