Εργατικό Δίκαιο. Προσαρμογή εσωτερικών κανονισμών εταιρειών στο ν. 4808/2021

Εργατικό Δίκαιο. Προσαρμογή εσωτερικών κανονισμών εταιρειών στο ν. 4808/2021

Προσφάτως αναλάβαμε και φέραμε εις πέρας για λογαριασμό όλων των εταιριών που εκπροσωπούμε νομικά, την αναθεώρηση και προσαρμογή των εσωτερικών κανονισμών τους στις νέες ρυθμίσεις του νέου εργασιακού Νόμου 4808/2021 για τη διευθέτηση του ωραρίου εργασίας, τις υπερωρίες, διαλείμματα, κυριακάτικη ανάπαυση, τηλεργασία, ψηφιακή κάρτα εργασίας και την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο