2 Ιούλιος 2020

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε στην προετοιμασία του υλικού των διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με το διεθνές επιχειρηματικό δίκαιο, τη διεθνή διαιτησία και τη διαμεσολάβηση.

Από το ενημερωτικό δελτίο του Ινστιτούτου ICC:

"ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟΥ COVID-19

Ως απάντηση στην επιδημία COVID, το Ινστιτούτο ICC ανέπτυξε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με το διεθνές επιχειρηματικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς διαιτησίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη του Συμβουλίου David Brown, Jacob Grierson, Vladimir Khvalei και στα μέλη του Ινστιτούτου David Arias, Cristina Martinetti, Χάρης Μεϊδάνης, Debora Visconte για τη διάθεση της εμπειρογνωμοσύνης τους στη διεθνή κοινότητα του επιχειρηματικού δικαίου".

μοιραστείτε

ετικετες

Σχετική δημοσίευση