ευκαιρίες καριέρας

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται πάντα για ταλαντούχους δικηγόρους και μέλη του προσωπικού που έχουν φιλοδοξίες, ενθουσιασμό και προσόντα. Οι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες και η ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία αποδίδουν μεγάλη σημασία.
Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος μας, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση admin@hmlaw.gr.