Συμμετοχή του Χ. Μεϊδάνη στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών «ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.»

Συμμετοχή του Χ. Μεϊδάνη στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών «ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.»

Συμμετοχή του Χ. Μεϊδάνη στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών «ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στις 19 & 20 Νοεμβρίου σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Στο Συνέδριο θα παρίστανται, ως ομιλητές, δικηγόροι μεγάλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών, ομίλους εταιρειών και οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο: https://bit.ly/35skwm0

Σεμινάριο με τίτλο “Εισαγωγή στην Εμπορική Διαιτησία” από τον κ. Χάρη Μεϊδάνη σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Σεμινάριο με τίτλο “Εισαγωγή στην Εμπορική Διαιτησία” από τον κ. Χάρη Μεϊδάνη σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων το Σεμινάριο στη ΝΒ «Εισαγωγή στην Εμπορική Διαιτησία» από τον Χάρη Μεϊδάνη, διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή, Διαιτητή, μέλος του ICC.

Η Διαιτησία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της (εμπιστευτικότητα, ταχύτητα, εξειδίκευση) επιλέγεται όλο και περισσότερο από τους συναλλασσόμενους.

Στο Σεμινάριο αναλύθηκε ο θεσμός της διαιτησία στην ελληνική και τη διεθνή έννομη τάξη, η συμφωνία διαιτησίας, η διεξαγωγή της και θέματα σχετικά με την εκτέλεση. Αναλύθηκαν ιδίως κανόνες από τους φορείς διαιτησίας και παρουσιάστηκαν πρακτικά παραδείγματα.

Ευχαριστούμε θερμά τόσο τους συμμετέχοντες για το έντονο ενδιαφέρον τους καθώς και την διοργανώτρια, Νομική Βιβλιοθήκη, για την φιλοξενία της και την άρτια και ασφαλή διοργάνωση του σεμιναρίου.

 

Δημοσίευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής ένωσης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για τρία πρόσφατα άρθρα του Χάρη Μεϊδάνη σε σχέση με πτυχές της διεθνούς διαμεσολάβησης.

Δημοσίευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής ένωσης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για τρία πρόσφατα άρθρα του Χάρη Μεϊδάνη σε σχέση με πτυχές της διεθνούς διαμεσολάβησης.

 

Δημοσίευση στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής ένωσης ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για τρία πρόσφατα άρθρα του Χάρη Μεϊδάνη σε σχέση με πτυχές της διεθνούς διαμεσολάβησης.

Meidanis on the Enforcement of Mediation Settlement Agreements in the EU and the Need for Reform

Νέο βιβλίο από τον Χάρη Μεϊδάνη

Νέο βιβλίο από τον Χάρη Μεϊδάνη

Το νέο βιβλίο του Χάρη Μεϊδάνη με τίτλο «Διαμεσολάβηση, διεθνείς και συγκριτικές πτυχές» εκδόθηκε προ ημερών από τη Νομική Βιβλιοθήκη (σειρά μελετών ιδιωτικού διεθνούς δίκαιου και δικαίου διεθνών συναλλαγών-πρόλογος Καθ. Χ. Παμπούκης). Το βιβλίο προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση κυρίως από διεθνή και δικαιοσυγκριτική σκοπιά, με παρουσίαση σε συγκριτικό πλαίσιο, των βασικών της χαρακτηριστικών της, καθώς και των πρωτοβουλιών της διεθνούς κοινότητας για την προώθησή της. Είναι το πρώτο σχετικό βιβλίο στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερα σε: https://www.nb.org/greek/ch-meidanis.html