Νέα | HMLAW LAW FIRM
Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη για τη διεθνή διαμεσολάβηση

Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη για τη διεθνή διαμεσολάβηση

Το νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη με τίτλο “International Mediation and Private International Law” εκδόθηκε στο ICC Bulletin 2020 τεύχος 1 σελ 41-52, και ειδικότερα στο τμήμα του ηλεκτρονικού περιοδικού ‘From the ICC Institute’ κατόπιν επιλογής από επιτροπή μελών του Ινστιτούτου του ICC Horacio Grigera Naón, Julian Lew και Pierre Mayer.

COVID19 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

COVID19 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) ορίζεται ότι από 20 Μαρτίου 2020 και έως τις 30 Ιουνίου 2020 κάθε Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Αυτή η δυνατότητα δίνεται σε όλες τις νομικές οντότητες (εταιρείες) ανεξάρτητα εάν το προβλέπουν ή όχι στο καταστατικό τους. Θα πρέπει όμως η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.