Νέα | HMLAW LAW FIRM
Συμμετοχή του Χάρη Μεϊδάνη στην οργάνωση υλικού σεμιναρίων του ICC στα πεδία της διαμεσολάβησης,  διαιτησίας και δικαίου διεθνών συναλλαγών

Συμμετοχή του Χάρη Μεϊδάνη στην οργάνωση υλικού σεμιναρίων του ICC στα πεδία της διαμεσολάβησης, διαιτησίας και δικαίου διεθνών συναλλαγών

From the ICC Institute newsletter:

“COVID-19 INSTITUTE WEBINARS

As a response to the COVID outbreak, the ICC Institute developed a set of webinars related to international business law, including international arbitration. A special thanks to Council Members David Brown, Jacob Grierson, Vladimir Khvalei and Institute Members David Arias, Cristina Martinetti, Haris Meidanis, Debora Visconte for making their expertise available to the international business law community.”

Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη για τη διεθνή διαμεσολάβηση

Νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη για τη διεθνή διαμεσολάβηση

Το νέο άρθρο του Χάρη Μεϊδάνη με τίτλο “International Mediation and Private International Law” εκδόθηκε στο ICC Bulletin 2020 τεύχος 1 σελ 41-52, και ειδικότερα στο τμήμα του ηλεκτρονικού περιοδικού ‘From the ICC Institute’ κατόπιν επιλογής από επιτροπή μελών του Ινστιτούτου του ICC Horacio Grigera Naón, Julian Lew και Pierre Mayer.

COVID19 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

COVID19 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Με την από 20-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 68) ορίζεται ότι από 20 Μαρτίου 2020 και έως τις 30 Ιουνίου 2020 κάθε Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Αυτή η δυνατότητα δίνεται σε όλες τις νομικές οντότητες (εταιρείες) ανεξάρτητα εάν το προβλέπουν ή όχι στο καταστατικό τους. Θα πρέπει όμως η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.