Fellow στο CIArb

Fellow στο CIArb

Ο εταίρος μας Χάρης Μεϊδάνης έγινε δεκτός ως Fellow στο Chartered Institute of Arbitration του Λονδίνου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί περαιτέρω διαπίστευση της εξειδίκευσής μας στη  διεθνή διαιτησία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο