Υποθέσεις ελβετικού φράγκου

19 Δεκεμβρίου 2016

Ο εταίρος Θεόδωρος Σερεμετάκης έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της θέσης και το χειρισμό των υποθέσεων δανείων ελβετικού φράγκου για λογαριασμό συστημικής τράπεζας.