Υπόθεση προσβολής σήματος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

12 Σεπτεμβρίου 2017

Η εταιρεία μας αντιμετώπισε με επιτυχία σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους υπόθεση προσβολής ευρωπαϊκού σήματος ελληνικής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος.