Υπόθεση προσβολής σήματος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Υπόθεση προσβολής σήματος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ

Η εταιρεία μας αντιμετώπισε με επιτυχία σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους υπόθεση προσβολής ευρωπαϊκού σήματος ελληνικής εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο