Υπόθεση διεθνούς κληρονομίας

Υπόθεση διεθνούς κληρονομίας

Η εταιρεία μας χειρίζεται υπόθεση κληρονομιάς που συνδέεται με το άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, σε συνεργασία με τοπικό δικηγόρο. Η υπόθεση αφορά μεταξύ άλλων, το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου στην κληρονομία και τη νομιμοποίηση των κληρονόμων. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό συντονίζουμε τις ενέργειες για τον ολοκληρωμένο χειρισμό της υπόθεσης στις δύο χώρες, ιδίως σε σχέση με τη διασυνοριακή εκτέλεση τυχόν δικαστικής απόφασης.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο