ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | HMLAW LAW FIRM

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Οι τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα εξελίχθηκαν σε ένα ζωτικό κοινωνικοοικονομικό θεσμό στη σύγχρονη εποχή. Η εξελικτική διαδικασία συνεχίζεται με το παγκόσμιο φαινόμενο της απελευθέρωσης. Επιπλέον, νέα μέσα όπως η ηλεκτρονική τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο καθιστούν απαραίτητο για το ελληνικό νομικό σύστημα να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται.

2. Στην πρακτική μας προτιμάμε τη στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, εστιάζοντας στον τρόπο λειτουργίας τους παρουσιάζοντας ταυτόχρονα σε αυτούς μια προσέγγιση προσανατολισμένη σε λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε θέματα όπως συμφωνίες τραπεζικών δανείων, ομολογιακά δάνεια, θέματα πιστοληπτικής ικανότητας και εγγυητικές επιστολές.

3. Συμβουλεύουμε επίσης τραπεζικά ιδρύματα στον τομέα εποπτείας και κανονιστικών θεμάτων. Από αυτή την άποψη, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχετικά με την αντιμετώπιση περίπλοκων ζητημάτων, συχνά με διεθνή διάσταση. Επιπλέον, η εταιρία μας έχει αναλάβει την εκπόνηση προτύπων συμβάσεων για τραπεζικά προϊόντα, εξ ονόματος μιας ελληνικής ιδιωτικής τράπεζας επενδύσεων.

4. Στον τομέα των τραπεζικών διαφορών, η ομάδα των δικηγόρων μας διαθέτει πολυετή πείρα με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα, στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την εκδίκαση τραπεζικών διαφορών και την ανάκτηση τραπεζικών οφειλών. Επιπλέον, έχουμε εκτεταμένη δικαστική εμπειρία με πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με καταχρηστικές ρήτρες τραπεζικών δανείων.

5. Επιπρόσθετα, η εταιρία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σχετικά με τα θέματα του Χρηματιστηρίου και της Νομοθεσίας Κεφαλαιαγοράς, συμβουλεύοντας και εκπροσωπώντας τους εισηγμένους πελάτες της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώπιον των Ελληνικών Αρχών.