ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία παρέχει ενα πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο τομέας του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιλαμβάνει τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τις διεθνείς σχέσεις μεταξύ ιδιωτών…

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λόγω της στέρεης ακαδημαϊκής βάσης και της μακράς εμπειρίας που έχει η ομάδα της δικηγορικής μας εταιρείας, παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη …

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Όταν προκύπτουν  διαφορές, κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση τους αποτελεί η επιλογή της αποδοτικότερης από οικονομικής άποψης …

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι τράπεζες και το τραπεζικό σύστημα εξελίχθηκαν σε ένα ζωτικό κοινωνικοοικονομικό θεσμό στη σύγχρονη εποχή. Η εξελικτική …

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πρόοδος της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ενέργειας έχει αναδείξει το δίκαιο της ενέργειας, σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στο …

ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Οι άνθρωποι σήμερα εξαρτώνται όλο και περισσότερο από την τεχνολογία για να κάνουν τις καθημερινές τους εργασίες, μέσω της χρήσης …

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

.Οι μεταφορές αποτέλεσαν το πεδίο μιας μακράς διαδικασίας διαμόρφωσης ενιαίας νομοθεσίας παγκοσμίως, καθώς και ομοιόμορφων εμπορικών όρων …

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η πρόοδος της παγκοσμιοποίησης στον τομέα της ενέργειας έχει αναδείξει το δίκαιο της ενέργειας, σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στο …

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ακίνητη περιουσία έχει εξελιχθεί σε μια ελκυστική μακροπρόθεσμη επένδυση για επενδυτές που επιζητούν διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και…

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε αποτελεσματική προστασία και συμβουλευτική στην διαχείριση υποθέσεων που αφορούν την υπερχρέωση και την αφερεγγυότητα των φυσικών και νομικών προσώπων μέσα από την υπαγωγή στις εκάστοτε …

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το κληρονομικό δίκαιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, στις οποίες η εταιρία μας έχει ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία. Αφορά κατ’ αρχήν το στάδιο κατά το οποίο ο εντολέας ζητά την νομική μας συμβουλή για …
Μετάβαση στο περιεχόμενο