Διαμεσολάβηση του γραφείου μας σε υπόθεση διαφοράς εταίρων

Διαμεσολάβηση του γραφείου μας σε υπόθεση διαφοράς εταίρων

Το γραφείο μας ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία διαμεσολάβηση σε διαφορά μεταξύ εταίρων ΕΠΕ με εταιρική συμμετοχή 50-50%. Επήλθε συμφωνία και η εταιρεία παραμένει σε λειτουργία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο