Διαμεσολάβηση του γραφείου μας σε υπόθεση διαφοράς εταίρων

22 Σεπτεμβρίου 2015

Το γραφείο μας ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία διαμεσολάβηση σε διαφορά μεταξύ εταίρων ΕΠΕ με εταιρική συμμετοχή 50-50%. Επήλθε συμφωνία και η εταιρεία παραμένει σε λειτουργία.