Συμβουλές επί θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Συμβουλές επί θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας συμβουλεύει επί ζητημάτων προσωπικών δεδομένων θυγατρική αλλοδαπής πολυεθνικής σε σχέση με νέα υπηρεσία της.
Μετάβαση στο περιεχόμενο