Συμβουλές επί θεμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων

12 Σεπτεμβρίου 2017

Η εταιρεία μας συμβουλεύει επί ζητημάτων προσωπικών δεδομένων θυγατρική αλλοδαπής πολυεθνικής σε σχέση με νέα υπηρεσία της.