Συμμετοχή του Χ. Μεϊδάνη στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών «ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.»

18 Νοεμβρίου 2020

Συμμετοχή του Χ. Μεϊδάνη στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγόρων Νομικών Υπηρεσιών «ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.», το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά, στις 19 & 20 Νοεμβρίου σε συνεργασία με τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Στο Συνέδριο θα παρίστανται, ως ομιλητές, δικηγόροι μεγάλων ελληνικών και διεθνών εταιρειών, ομίλους εταιρειών και οργανισμών.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο: https://bit.ly/35skwm0