Συμμετοχή σε νέο βιβλίο

18 Ιανουαρίου 2016

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι ένας από τους συγγραφείς του νέου βιβλίου «Διεθνές Κληρονομικό Δίκαιο» που εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη υπό τη γενική επιμέλεια του Καθ. Χ. Παμπούκη. Στο βιβλίο σχολιάζεται εκτενώς ο Κανονισμός της ΕΕ 650/2012 για τις διεθνείς κληρονομικές σχέσεις