Συμμετοχή σε νέο βιβλίο | HMLAW LAW FIRM

Συμμετοχή σε νέο βιβλίο

18 Ιανουαρίου 2016

Ο Χάρης Μεϊδάνης είναι ένας από τους συγγραφείς του νέου βιβλίου «Διεθνές Κληρονομικό Δίκαιο» που εκδόθηκε από τη Νομική Βιβλιοθήκη υπό τη γενική επιμέλεια του Καθ. Χ. Παμπούκη. Στο βιβλίο σχολιάζεται εκτενώς ο Κανονισμός της ΕΕ 650/2012 για τις διεθνείς κληρονομικές σχέσεις