Συμμετοχή σε νέο βιβλίο

Συμμετοχή σε νέο βιβλίο

Το γραφείο μας συμμετέχει στη 2η έκδοση του Greek Law Digest, εκδόσεως Νομικής Βιβλιοθήκης και Enterprise Greece, με άρθρο για την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Ελλάδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο