Συμμετοχή σε νέο βιβλίο | HMLAW LAW FIRM

Συμμετοχή σε νέο βιβλίο

6 Ιουνίου 2016

Το γραφείο μας συμμετέχει στη 2η έκδοση του Greek Law Digest, εκδόσεως Νομικής Βιβλιοθήκης και Enterprise Greece, με άρθρο για την εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων στην Ελλάδα.