Συμμετοχή σε επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης

10 Οκτωβρίου 2019

Ο Χάρης Μεϊδάνης είχε συμμετοχή σε επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε σχέση με την συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην απόφαση του ΔΕΕ C-729/17 σε σχέση με τους φορείς κατάρτισης και τα επαγγελματικά δικαιώματα στη διαμεσολάβηση