Συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο διαιτησίας

15 Δεκεμβρίου 2017

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετέσχε στο συνέδριο του CIArb στο Παρίσι με θέμα “Συνέργειες και αποκλίσεις κοινοδικαίου/ ηπειρωτικού δικαίου στη διεθνή διαιτησία”