Συμμετοχή ως ομιλητής στο 8ο συνέδριο του Journal of Private International Law

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετέσχε ως ομιλητής στο 8ο συνέδριο του Journal of Private International Law που έλαβε χώρα στο Μόναχο από τις 12 ως τις 14 Σεπτεμβρίου 2019. Το θέμα της ομιλίας ήταν : Η εκτέλεση των συμφωνιών από διαμεσολάβηση στην ΕΕ

HMLAW LAW FIRM
Skip to content