Συμμετοχή και ομιλία στο Athens Vis Pre-moot Conference του ΕΟΔΙΔ – 15-17 Μαρτίου 2019

22 Μαρτίου 2019

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε ως κριτής στο Athens Vis Pre-moot Conference του ΕΟΔΙΔ – 15-17 Μαρτίου 2019 και ως ομιλητής με το θέμα Defining the Law Applicable to the Arbitration Agreement

Συμμετοχή και ομιλία στο Athens Vis Pre-moot Conference του ΕΟΔΙΔ - 15-17 Μαρτίου 2019 1