ΠΤΥΧΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πτυχές Ευρωπαϊκού δικαίου

ΠΤΥΧΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για ζητήματα ευρωπαϊκού δικαίου που άπτονται της δραστηριότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό παρέχουμε γνωμοδοτήσεις και συμβουλές κάνοντας χρήση της αυξημένης μας τεχνογνωσίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης είμαστε ένα από τα ελάχιστα ελληνικά γραφεία με σημαντική εμπειρία και παραστάσεις στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με ζητήματα του δικαίου των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.