ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εταιρικό δίκαιο - Πτωχευτικό δίκαιο

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας χάρη στην πολύχρονη και εξειδικευμένη κατάρτιση και εμπειρία των δικηγόρων του, παρέχει σε σταθερή βάση νομική υποστήριξη σε ελληνικές επιχειρήσεις και θυγατρικές αλλοδαπών, πολυεθνικών και μη.

Ειδικότερα έχουμε εκτενή εμπειρία στη σύσταση εταιρειών, τη σύνταξη όλων των απαραίτητων για τη λειτουργία τους εταιρικών εγγράφων και στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλών για όλο το φάσμα των κανόνων που καθορίζουν τη σύννομη λειτουργία τους, καθώς και των ζητημάτων που ανακύπτουν απ’ αυτήν.

Επίσης, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους τομείς της εταιρικής χρηματοδότησης, των συγχωνεύσεων και εξαγορών και του νομικού ελέγχου (due diligence).

Ο Χάρης Μεϊδάνης, έχει παλαιότερα συμμετάσχει με τη ιδιότητα του νομικού συμβούλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, σε νομοπαρασκευαστικό έργο για την απλοποίηση της ίδρυσης των εταιρειών και την αναθεώρηση του εμπορικού δικαίου.

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο του πτωχευτικού δικαίου και των συναφών διαδικασιών εξυγίανσης και αναδιοργάνωσης προβληματικών επιχειρήσεων.

Επίσης, χειριζόμαστε συστηματικά υποθέσεις δανειοληπτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυρά.