Πρόγραμμα Enable | HMLAW LAW FIRM

Πρόγραμμα Enable

5 Νοεμβρίου 2018

Ο Χάρης Μεϊδάνης συμμετείχε στο πρόγραμμα “enable” της ΕΕ που αφορά την βελτίωση των μεθόδων διεθνούς επίδοσης και εκτέλεσης εντός της ΕΕ, ιδίως με τη  χρήση νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών