Ορισμός διαιτητή

31 Αυγούστου 2017

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε διαιτητής σε διαιτησία με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε υπόθεση αμοιβής μελετητή κατασκευαστικού έργου.