Ορισμός διαιτητή

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε διαιτητής σε διαιτησία με βάση τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε υπόθεση αμοιβής μελετητή κατασκευαστικού έργου.

HMLAW LAW FIRM
Skip to content