Ο Χάρης Μεϊδάνης στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (ΕΕΣΥΠ)

3 Ιανουαρίου 2020

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (ΕΕΣΥΠ).