Ο Χάρης Μεϊδάνης ομιλητής στο σεμινάριο της Νομικής Βιβλιοθήκης/ ΕΟΔΙΔ «οδικός χάρτης διαμεσολάβησης» από 29.6 έως 8.7.2020 | HMLAW LAW FIRM