Νομικός έλεγχος ξενοδοχειακής επένδυσης | HMLAW LAW FIRM

Νομικός έλεγχος ξενοδοχειακής επένδυσης

20 Ιουνίου 2019

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο νέας ξενοδοχειακής επένδυσης ύψους 55εκ ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης, την εξέταση θεμάτων τουριστικής νομοθεσίας, και χωροταξίας (συμβατότητα με την εθνική χωρική στρατηγική, με το οικείο ειδικό και περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο). Επίσης αφορά ζητήματα εταιρικής νομιμοποίησης και ελέγχου ιδιοκτησίας και τήρησης πολεοδομικών διατάξεων.