Νομικός έλεγχος ξενοδοχειακής επένδυσης

Νομικός έλεγχος ξενοδοχειακής επένδυσης

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο νέας ξενοδοχειακής επένδυσης ύψους 55εκ ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης, την εξέταση θεμάτων τουριστικής νομοθεσίας, και χωροταξίας (συμβατότητα με την εθνική χωρική στρατηγική, με το οικείο ειδικό και περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο). Επίσης αφορά ζητήματα εταιρικής νομιμοποίησης και ελέγχου ιδιοκτησίας και τήρησης πολεοδομικών διατάξεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο