Νομικός έλεγχος για την επένδυση φαρμακοβιομηχανίας

Νομικός έλεγχος για την επένδυση φαρμακοβιομηχανίας

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο νέας επένδυσης φαρμακοβιομηχανίας ύψους 50εκ ευρώ στο πλαίσιο της νομοθεσίας fast track. Ο έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την τεκμηρίωση του στρατηγικού χαρακτήρα της επένδυσης, την εταιρική νομιμοποίηση και έλεγχο της ιδιοκτησίας, καθώς και την τήρηση πολεοδομικών διατάξεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο