Νομικός έλεγχος των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ενεργοβόρες βιομηχανίες, προκειμένου να ενταχθούν στην κατάσταση των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ,

Νομικός έλεγχος των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ενεργοβόρες βιομηχανίες, προκειμένου να ενταχθούν στην κατάσταση των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ,

Η εταιρεία μας ανέλαβε το νομικό έλεγχο των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από ενεργοβόρες βιομηχανίες, προκειμένου να ενταχθούν στην κατάσταση των δικαιούχων μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, εκ μέρους εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με ρυθμιστικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας. Το καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί τέλος, προοριζόμενο για την αποζημίωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μοχλό πίεσης για τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων, σε συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους στόχους που έχουν τεθεί με το ΕΣΕΚ 2019.

Μετάβαση στο περιεχόμενο