Νομικά Επίκαιρα

COVID-19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙOY

COVID-19 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚOY ΣΥΜΒΟΥΛΙOY

Από 20 Μαρτίου 2020 και έως τις 30 Ιουνίου 2020 κάθε Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Αυτή η δυνατότητα δίνεται σε...

Διαβάστε Περισσότερα
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 18152 Υπουργικής Απόφασης η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (με αριθμό ΦΕΚ Β 857/14-3-2020), απαγορεύτηκε προσωρινά η λειτουργία στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από...

Διαβάστε Περισσότερα
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ COVID-19

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ COVID-19

COVID-19 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΔΠΧ Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού (ΑΠΔΠΧ) Χαρακτήρα αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη λόγω της...

Διαβάστε Περισσότερα
Μέτρα εργασίας στο πλαίσιο του κοροναϊού

Μέτρα εργασίας στο πλαίσιο του κοροναϊού

1. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συμφωνία που πρέπει να κάνω με τον εργαζόμενο για να εργαστεί από το σπίτι; Δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη μονομερώς να τροποποιήσει, προσωρινά την ατομική σύμβαση εργασίας με απόφασή του, ως προς τον τόπο εργασίας. Αυτή η απόφαση...

Διαβάστε Περισσότερα
ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το νέο νόμο 4611/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πτυχές των εργασιακών σχέσεων : 1) Πλέον για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού (υπαλλήλου/εργάτη) απαιτείται βάσιμος λόγος για την καταγγελία. Το βάρος απόδειξης της...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

Μέσω των υπηρεσιών Leads, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τους ιστότοπου (website), ούτως ώστε στη συνέχεια να καθίσταται εφικτή η άμεση επικοινωνία μαζί τους. To Lead λειτουργεί ως μια φόρμα εκδήλωσης...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1) Σε περίπτωση που μεσολαβεί μεσίτης πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή στους όρους του συμφωνητικού που θα υπογραφεί με τον μεσίτη. 2) Συνιστούμε να επισκεφτείτε οι ίδιοι ή εκπρόσωπός σας το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τί περιλαμβάνει...

Διαβάστε Περισσότερα
Το ζήτημα του αρμόδιου δικαστηρίου και του εφαρμοστέου δίκαιου σε ξενοδοχειακή σύμβαση

Το ζήτημα του αρμόδιου δικαστηρίου και του εφαρμοστέου δίκαιου σε ξενοδοχειακή σύμβαση

Σε πρόσφατη απόφαση, το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης αντιμετώπισε θεμελιώδη ζητήματα που σχετίζονται με την ξενοδοχειακή μίσθωση με στοιχεία αλλοδαπότητας. Κρίσιμα σχετικά θέματα ήταν η θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας του δικαστηρίου του τόπου του ακινήτου, παρά την ύπαρξη...

Διαβάστε Περισσότερα