Νομικά επίκαιρα | HMLAW LAW FIRM

Νομικά Επίκαιρα

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με το νέο νόμο 4611/2019 επήλθαν σημαντικές αλλαγές σε πτυχές των εργασιακών σχέσεων : 1) Πλέον για να θεωρηθεί έγκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτού (υπαλλήλου/εργάτη) απαιτείται βάσιμος λόγος για την καταγγελία. Το βάρος απόδειξης της...

Διαβάστε Περισσότερα
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LEADS KAI ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ GDPR

Μέσω των υπηρεσιών Leads, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με τους επισκέπτες του διαδικτυακού τους ιστότοπου (website), ούτως ώστε στη συνέχεια να καθίσταται εφικτή η άμεση επικοινωνία μαζί τους. To Lead λειτουργεί ως μια φόρμα εκδήλωσης...

Διαβάστε Περισσότερα
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

1) Σε περίπτωση που μεσολαβεί μεσίτης πρέπει να επιδεικνύετε προσοχή στους όρους του συμφωνητικού που θα υπογραφεί με τον μεσίτη. 2) Συνιστούμε να επισκεφτείτε οι ίδιοι ή εκπρόσωπός σας το ακίνητο που σας ενδιαφέρει και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο τί περιλαμβάνει...

Διαβάστε Περισσότερα
Το ζήτημα του αρμόδιου δικαστηρίου και του εφαρμοστέου δίκαιου σε ξενοδοχειακή σύμβαση

Το ζήτημα του αρμόδιου δικαστηρίου και του εφαρμοστέου δίκαιου σε ξενοδοχειακή σύμβαση

Σε πρόσφατη απόφαση, το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης αντιμετώπισε θεμελιώδη ζητήματα που σχετίζονται με την ξενοδοχειακή μίσθωση με στοιχεία αλλοδαπότητας. Κρίσιμα σχετικά θέματα ήταν η θεμελίωση διεθνούς δικαιοδοσίας του δικαστηρίου του τόπου του ακινήτου, παρά την ύπαρξη...

Διαβάστε Περισσότερα