ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

10 Ιουλίου 2019

Οι συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας μας συμμετείχαν στην εκπόνηση του βιβλίου ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ (επ. καθηγητής Στέλιος Σταματόπουλος) έκδοση Νομικής Βιβλιοθήκης.