Νέο βιβλίο από τον Χάρη Μεϊδάνη

10 Αυγούστου 2020

Το νέο βιβλίο του Χάρη Μεϊδάνη με τίτλο «Διαμεσολάβηση, διεθνείς και συγκριτικές πτυχές» εκδόθηκε προ ημερών από τη Νομική Βιβλιοθήκη (σειρά μελετών ιδιωτικού διεθνούς δίκαιου και δικαίου διεθνών συναλλαγών-πρόλογος Καθ. Χ. Παμπούκης). Το βιβλίο προσεγγίζει τη διαμεσολάβηση κυρίως από διεθνή και δικαιοσυγκριτική σκοπιά, με παρουσίαση σε συγκριτικό πλαίσιο, των βασικών της χαρακτηριστικών της, καθώς και των πρωτοβουλιών της διεθνούς κοινότητας για την προώθησή της. Είναι το πρώτο σχετικό βιβλίο στην ελληνική γλώσσα. Περισσότερα σε: https://www.nb.org/greek/ch-meidanis.html