Νέα υπόθεση στη Βρετανία – σήμα και σύμβαση διανομής

Νέα υπόθεση στη Βρετανία – σήμα και σύμβαση διανομής

Το γραφείο μας ανέλαβε νέα υπόθεση για λογαριασμό σημαντικής ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας σε σχέση με προσβολή σήματός της και την ερμηνεία όρων σύμβασης διανομής με βρετανική εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με αγγλικό δικηγορικό γραφείο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο