Νέα υπόθεση στη Βρετανία – σήμα και σύμβαση διανομής

3 Ιουνίου 2016

Το γραφείο μας ανέλαβε νέα υπόθεση για λογαριασμό σημαντικής ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας σε σχέση με προσβολή σήματός της και την ερμηνεία όρων σύμβασης διανομής με βρετανική εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με αγγλικό δικηγορικό γραφείο.