Νέα συνεργασία

19 Δεκεμβρίου 2016

Η εταιρεία μας άρχισε νέα συνεργασία στις διεθνείς υποθέσεις μεγάλης εξαγωγικής εταιρείας στο χώρο του ελαιόλαδου και των τροφίμων.