Νέα σύμβαση για την προμήθεια εργοστασιακών μηχανημάτων αξίας 2 εκ ευρώ

3 Ιανουαρίου 2020

Η εταιρεία μας συμμετείχε στη διαπραγμάτευση σύμβασης για την προμήθεια εργοστασιακών μηχανημάτων αξίας 2 εκ ευρώ.