Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019

Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019

Νέα δημοσίευση: Στο τελευταίο τεύχος του νομικού περιοδικού ΔΙΜΕΕ 3/2019  (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας), που εκδίδεται από τη Νομική Βιβλιοθήκη, περιλαμβάνεται το άρθρο του συνεργάτη μας Ευσταθίου Ι. Κολόβαρη, με θέμα  «Η αναδημοσίευση φωτογραφίας σε επαγγελματικό ιστότοπο». https://www.nb.org/greek/catalog/product/view/id/18679/s/dimee-3-2019/

Μετάβαση στο περιεχόμενο