Νέα διαιτησία

18 Ιανουαρίου 2016

Ο Χάρης Μεϊδάνης ορίστηκε διαιτητής σε υπόθεση κατασκευής η οποία διεξάγεται στην Αθήνα με βάση το ελληνικό δίκαιο.