Νέα απόφαση σε σχέση με διαγωνισμό δημόσιου νοσοκομείου για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων

Νέα απόφαση σε σχέση με διαγωνισμό δημόσιου νοσοκομείου για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων

Η εταιρεία μας πέτυχε θετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση με ελαττώματα στην προκήρυξη διαγωνισμού νοσοκομείου για προμήθεια άνω του 1 εκ ευρώ. Το σχετικό ένδικο βοήθημα έγινε δεκτό και υπεγράφη η σχετική σύμβαση από τον μειοδότη-πελάτη μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο