Νέα Απόφαση 7508/2014

20 Μαρτίου 2015

Το γραφείο μας πέτυχε μία νέα πολύ θετική απόφαση (ΜονΠρΑθηνών 7508/2014) σε σχέση με ζητήματα διεθνών επιδόσεων και ενέγγυας πίστωσης.