Νέα Απόφαση 5576/2014

20 Μαρτίου 2015

Το γραφείο μας πέτυχε θετική απόφαση (5576/2014 ΜονΠρΑθηνών) σε σχέση με υπόθεση που αφορά διαφορές μεταξύ μετόχων ΑΕ.