Νέα Απόφαση 5576/2014

Το γραφείο μας πέτυχε θετική απόφαση (5576/2014 ΜονΠρΑθηνών) σε σχέση με υπόθεση που αφορά διαφορές μεταξύ μετόχων ΑΕ.

 

HMLAW LAW FIRM
Skip to content