Μέλος στο LEGUS

28 Φεβρουαρίου 2014

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το γραφείο μας έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου δικηγορικών γραφείων LEGUS. Το LEGUS συνδέει δικηγορικά γραφεία από όλο τον κόσμο. Σκοπός της νέας αυτής συνεργασίας μας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και η υγιής ανάπτυξη της πελατειακής βάσης μας.