ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το κληρονομικό δίκαιο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων, στις οποίες η εταιρία μας έχει ανταποκριθεί με μεγάλη επιτυχία. Αφορά κατ’ αρχήν το στάδιο κατά το οποίο ο εντολέας ζητά την νομική μας συμβουλή για την δικαιότερη και σίγουρα κατά την επιθυμία του ρύθμιση της περιουσίας μετά το θάνατό του.

Στο σημείο αυτό και με δεδομένη την ευαισθησία με την οποία πρέπει ο νομικός σύμβουλος να αντιμετωπίζει τον διαθέτη, υπάρχουν δυσκολίες που απαιτούν βαθιά γνώση των διατάξεων που διέπουν το κληρονομικό δίκαιο, ώστε η επιθυμία του διαθέτη να μην προσβάλλει δικαιώματα τρίτων προσώπων που πιθανόν να οδηγήσουν σε προσβολή της διαθήκης και δικαστικές διενέξεις μεταξύ των κληρονόμων.

Ομοίως διαθέτουμε πολυετή εμπειρία στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων θεμάτων του κληρονομικού δικαίου που απαιτούν εις βάθος γνώση και των συναφών αντικειμένων του οικογενειακού δικαίου, του δικαίου των ακινήτων, αλλά και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, προκειμένου αφενός με να συμβουλέψουμε τον διαθέτη αφετέρου δε να εκπροσωπήσουμε τους κληρονόμους του, είτε πρόκειται για εξ αδιαθέτου είτε για εκ διαθήκης κληρονομία είτε πρόκειται για κινητή ή ακίνητη κληρονομιαία περιουσία.

Ενδεικτικά στους κληρονομούμενους παρέχουμε υποστήριξη σε όλη τη τυπική και ουσιαστική διαδικασία που ακολουθεί το θάνατο του κληρονομούμενου ήτοι τη δήλωση φόρου κληρονομίας, τη σύνταξη σχεδίου πράξης αποδοχής κληρονομίας, την έκδοση κληρονομητηρίου, τη δημοσίευση διαθηκών, αλλά και την τυχόν αποποίηση της κληρονομίας, την τακτοποίηση των φορολογικών ζητημάτων που θα ανακύψουν. Από την άλλη πλευρά παρέχουμε νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση (δικαστική ή εξώδικη) στον επιτιθέμενο ή αμυνόμενο σε αγωγές περί κλήρου, ακύρωσης διαθήκης, προσβολής νομίμου μοίρας κτλ.

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε στα πλαίσια και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διεκπεραίωση διασυνοριακών υποθέσεων που αφορούν κληρονομιαία περιουσία, κινητή και ακίνητη, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή με συνεργασία αλλοδαπών δικηγόρων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο